O nama

logo

Nacionalni naftni Komitet Srbije je nacionalno telo Svetskog naftnog saveta čije je sedište u Londonu. Svetski naftni savet (WPC) je osnovan 1933. godine sa namerom da promoviše upravljanje svetskim izvorima nafte za dobrobit čovečanstva. Osnovna funkcija WPC je da ubrza i olakša dijalog između zainteresovanih strana, bilo da se radi o internim ili eksternim učesnicima naftnog sektora, uvažavajući ključna tehnička, socijalna, ekološka i pitanja upravljanja resursima tragajući za rešenjima koja će doprineti rešenju problema. Shodno tome WPC okuplja različite sektore društva koji imaju stavove na određena specifična pitanja i svojim stavovima predlaže i nudi rešenja istih. WPC je posvećen primeni naučnih dostignuća u industriji nafte i gasa, transferu tehnologija i korišćenju svetskih naftnih resursa za dobrobit svih

Svetski naftni savet čine Nacionalni komiteti više od 70 zemalja članica UN, sa pet kontinenat i koje proizvode preko 95% svetske nafte i gasa. WPC okuplja podjednako članice OPEK-a kao i zemlje nečlanice, nacionalne naftne kompanije i privatne naftne kompanije. Svaka zemlja ima nacionalni komitet sastavljen od predstavnika industrije nafte i gasa, univerziteta i istraživačkih institucija i državnih organa. Najviše telo je Savet, koji se sastoji od predstavnika nacionalnog komiteta svake države članice.

Nacionalni naftni komitet Srbije Svetskog naftnog saveta je osnovan 3. marta 2011. godine. Osnivači komiteta su Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Privredna komora Srbije, Naftna industrija Srbije a.d., JP Transnafta, JP Srbijagas, Lukoil Srbija a.d., Udruženje naftnih kompanija Srbije i Srpska naftno gasna asocijacija. U 2018. godini, Nacionalni naftni komitet Srbije dobio je dva nova člana, JP Petrohemiju i Informatiku a.d. Beograd, a u 2021. godini i Udruženje za pravo energetike Srbije. UPES – Udruženje za pravo energetike Srbije, Petrol Srbija i AGES - Asocijacije za geofiziku i ekologiju Srbije su takođe postali članovi

Naziv:

Skraćeni naziv:

Adresa:

Phone:

PIB:

Matični broj:

NACIONALNI NAFTNI KOMITET SRBIJE – SVETSKOG NAFTNOG SAVETA

NNKS-WPC

Resavska13-15, Beograd 11000

(+381 11) 32 32 186

106999831

28040270

Članice: